Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski

  • Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
  • Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
  • Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
Nowa Oferta - Uniwersytet Wrocławski
Czas: 4 dni
Status: online

Nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzią na współczesne potrzeby rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Copyright © 2010 Akkroweb